mynewtown logo
jobs page link image
follow us on facebook  follow us on twitter
Sunday
21  July

Electrician required

 
05/07/2024 @ 12:25

JOB VACANCY

EOM Electrical Contractors based in Newtown undertake all aspects of Electrical work, Solar installations, EV charging, General maintenance, Plumbing and Heating throughout Mid Wales and the borders.

We currently have a vacancy for the following post:

             Electrician

Closing date – 31 July 2024

Interviews – 8 August 2024

For further information and to apply, go to www.barcud.cymru , e-mail recruitment@barcud.cymru  or call 0300 111 3030.

SWYDD GWAG

Mae Contractwyr Trydanol EOM yn y Drenewydd yn ymgymeryd â phob agwedd o waith Trydanol, gosodiadau Solar, gwefru cerbydau trydan, gwaith cynnal a chadw cyffredinol, gwaith Plymio a gwresogi ledled Canolbarth Cymru a’r ffiniau.

Ar hyn o bryd mae gennym y swydd wag ganlynol:

             Trydanwr

Dyddiad cau – 31 Gorffennaf 2024

Cyfweliadau – 8 Awst 2024

Am wybodaeth bellach ac i ymgeisio, ewch i www.barcud.cymru , e-bostio recruitment@barcud.cymru  neu galwch 0300 111 3030.