mynewtown logo
jobs page link image
follow us on facebook  follow us on twitter
Sunday
16  June

Electrician required

 
28/05/2024 @ 05:48

JOB VACANCIES

EOM Electrical Contractors based in Newtown undertake all aspects of Electrical work, Solar installations, EV charging, General maintenance, Plumbing and Heating throughout Mid Wales and the borders.

We currently have vacancies for the following posts:

             Electrician

For further information and to apply, go to www.barcud.cymru , e-mail jobs@barcud.cymru  or call 0300 111 3030.

SWYDDI GWAG

Mae Contractwyr Trydanol EOM yn y Drenewydd yn ymgymeryd â phob agwedd o waith Trydanol, gosodiadau Solar, gwefru cerbydau trydan, gwaith cynnal a chadw cyffredinol, gwaith Plymio a gwresogi ledled Canolbarth Cymru a’r ffiniau.

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer y swyddi canlynol:

             Trydanwr

Am wybodaeth bellach ac i ymgeisio, ewch i www.barcud.cymru , e-bostio jobs@barcud.cymru  neu galwch 0300 111 3030.