jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter

day
00  Month.

Vacancy for a Developments Officer

 
Created on 07/11/2023 @ 16:16


JOB VACANCY

Barcud is a not for profit housing association, formed on the 1st of November 2020 following the merger of Tai Ceredigion and Mid Wales Housing Association.

Our passion is to provide an excellent service and we currently have a vacancy for a:

•           Developments Officer

For further information and to apply, go to www.barcud.cymru , e-mail recruitment@barcud.cymru  or call 0300 111 3030.

SWYDD WAG

Cymdeithas dai dielw yw barcud, ffurfwyd ar y 1af o Dachwedd 2020 yn dilyn uno Tai Ceredigion a Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru.

Ein hangerdd yw darparu gwasanaeth  rhagorol ac ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer y canlynol:

•           Swyddog Datblygiadau

Am wybodaeth bellach ac i ymgeisio, ewch i www.barcud.cymru , e-bostio recruitment@barcud.cymru  neu galwch 0300 111 3030.